ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Το πρόγραμμα που ακολουθούμε στον Παιδικό Σταθμό Νηπιαγωγείο μας προσαρμόζεται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των παιδιών που φοιτούν κάθε χρόνο καθώς επίσης και στο αναπτυξιακό επίπεδο τους, γι’ αυτό και διαφέρει από χρονιά σε χρονιά ή από ένα Νηπιαγωγείο σε ένα άλλο.
Σκοπός του Νηπιαγωγείου περισσότερο και από την κατάκτηση γνώσεων και από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι η υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.
Αυτό επιτυγχάνεται με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διδασκαλία. Ένα λειτουργικό και πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον προτρέπει τα παιδιά να επιλέγουν ελεύθερα δραστηριότητες και τα ενθαρρύνει να εξερευνούν και να ανακαλύπτουν.
Μ αυτό τον τρόπο τα παιδιά χωρίς πίεση, με σεβασμό στους προσωπικούς τους ρυθμούς, χωρίς συγκρίσεις και διακρίσεις, κατακτούν γνώσεις, αναπτύσσουν δεξιότητες, αλλά πρωτίστως << μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν >>.
Ξεναγηθήκαμε στο χώρο του νηπιαγωγείου μας και μάθαμε τους κανόνες λειτουργίας κάθε χώρου για την εύρυθμη προσαρμογή μας στη σχολική ζωή.

Περισσότερα: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013